zadzwoń do nasKalkulator posadzki z lastryko

Kalkulator kruszywa na lastryko

Wprowadzona grubość warstwy lastryko wymaga: kg zarobu, z czego: kg cementu z dodatkiem kg mączki skalnej i kg kruszywa, aby uzyskać odpowiednią mieszankę dla frakcji 2/8 mm; do wibrowania mechanicznego; przy współczynniku w/c≤0,5.

m

Wprowadź rozmiary pomieszczenia w metrach i grubość warstwy posadzki w centymetrach; kalkulator automatycznie wyświetli informacje ile potrzebujesz cementu z mączką skalną i grysu na lastryko w kilogramach.
# Ułamki wprowadzaj po kropce


Marmur geneza

Wydobywany obecnie marmur powstał w litosferze Ziemi, w wyniku oddziaływania temperatur rządu 500-700 stopni Celsjusza i wysokiego ciśnienia na węglanowe skały osadowe (wapienie, dolomity). Z tego względu nazywamy go skałą metamorficzną tj. przeobrażoną. Głównym budulcem marmuru, czyli skały węglanowej jest kalcyt (czysty węglan wapnia) lub dolomit (węglan magnezu wapnia), które tworzone są przez przemiany fizykochemiczne i biochemiczne.

Węglanowe szczątki organiczne, dzięki sedymentacji (proces opadania zawiesiny ciała stałego w cieczy) w pradawnych zbiornikach wodnych odkładały się pokłady materiału, który z biegiem czasu "osiadały" coraz głębiej w płaszczu ziemi. Jeśli osady nie uległy przeobrażeniu pod wpływem ciśnienia i temperatury powstawały między innymi wapień i kreda, w innym przypadku powstawał np. marmur lub inna węglanowa skała przeobrażona.

Kruszywa marmurowe

W Polsce większość kopalni kruszyw wydobywa wapień, jego pokłady rozciągają się przez całą szerokość południowej części kraju. Jedyne pokłady polskiego marmuru są zlokalizowane na Dolnym Śląsku w Sudetach Wschodnich i Karkonoszach.

Bardzo znanym jako materiał dekoracyjny jest "marmur Morawica", cudzysłów jest celowy, gdyż kruszywo wydobywane w województwie świętokrzyskim jest wapieniem. Grys "marmurowy" z Morawicy ma odcień beżowy/ cappuccino, był często wykorzystywany przez lastrykarzy do wylewania posadzek i schodów w powojennych kamienicach i blokach mieszkalnych.

Odczyn pH, kruszyw wykorzystywanych do wylewania posadzek lastryko

odczyn kwaśny i zasadowy, a czyszczenie posadzek

Lastryko zewnętrzne:
Odczyn kwaśny – np. granit, kwarc, porfir.
Lastryko wylewane wewnątrz:
Odczyn zasadowy (alkaliczny) – np. wapień, dolomit, marmur, bazalt, piaskowiec wapienny, trawertyn.

Odczyn pH kruszyw w posadzce lastrykowej ma znaczenie przy doborze środków czyszczących.
Środki kwaśne szybko wyczyszczą posadzkę zbudowaną ze skał zasadowych, jednak przy codziennym myciu takim środkiem lico podłogi ulegnie destrukcji.
Do codziennej/ tygodniowej konserwacji używaj środków o zgodnym pH. Jedynie do mycia gruntownego stosuj słabe środki o pH przeciwnym. Po myciu należy zobojętnić odczyn podłogi, użyciem środka o zgodnym pH.

Budowa posadzki lastrykowej na kruszywie marmurowym

groszkowanie kruszy górne warstwy posadzki

Po pierwsze przygotuj podłoże.
Budowa posadzki lastrykowej musi być poprzedzona właściwą preparacją podłoża, która ma na celu przygotowanie istniejącego betonu do silnego połączenia z nowo wylewanym lastrykiem. Należy wypełnić i uszczelnić wszelkie pęknięcia, które mogą być w betonie. Wykonaj to przy pomocy mieszanki żywicy epoksydowej i drobnego kruszywa, silotixu lub innego wypełniacza do żywic. Rysy przykryj siatką zbrojącą z włókna szklanego i zagruntuj czystą żywicą, a następnie wypełnij szczelnie zaprawą żywiczną.

Listwy dylatacyjne przytnij i ułóż w odpowiednich miejscach na podłodze, następnie zamocuj przy pomocy klejów lub spoiw żywicznych. Dylatacje to sposób na oddzielenie kolorów kruszyw posadzki i utworzenie na niej wzorów. Ta metoda dylatowania pozwala na niezwykle wysoki poziom szczegółowości w projektowaniu posadzki i umożliwia tworzenie skomplikowanych, często zaskakująco pięknych obrazów.

Po zamocowaniu listew dylatacyjnych przystąp do wykonywania zarobu, czyli mieszanki grysów, wypełniaczy, kolorantów i spoiwa. Ilości potrzebnych składników poda Ci kalkulator kruszywa. Masę zarobową ułóż i zagęść przy pomocy pacy/ blichy, po wstępny ułożeniu możesz zatrzeć posadzkę mechanicznie zacieraczką lub małą pacą wibracyjną. Przed zatarciem mechanicznym istnieje możliwość dodatkowego ozdobienia posadzki delikatnym, niezbyt bogatym zasypem kruszywa o kontrastowym kolorze. Zasypu kruszywa kontrastowego musisz zatrzeć bardzo delikatnie by, nie wetrzeć ozdoby zbyt głęboko, więc zero pośpiechu.

szlam wypełnia wyrwy i dziury po kruszywie

Po utwardzeniu podłogi poddajesz ją trzyetapowemu procesowi szlifowania, etapy podziel na: zgrubny, średni i drobny. Lastryko po ścięciu zgrubnym musisz wyszlamować/fugować zaczynem cementowym z pigmentem lub żywicą z wypełniaczem mineralnym o dopasowanym kolorze, aby wypełnić wszelkie otwory i wyrwy po kruszywie. Procedurę powtarzasz w kolejnych etapach szlifowania, o ile jest to potrzebne.

Kruszywo marmurowe jest chłonne, warto je zaimpregnować

Po ostatnim etapie szlifowania umyj dokładnie posadzkę, najlepiej dwu, trzykrotnie i rozpocznij proces polerowania. Możesz to wykonać przy pomocy 17-calowych padów polerskich, jednak potrzebujesz do tego szorowarki, lub padów z nasypem diamentowym mocowanym do dysku wsporczego szlifierki kątowej z regulacją obrotów.

Proces polerowania lastryko kończysz na wybranej przez siebie gradacji, a następnie zamykasz je sealerem, który uszczelnia mikro pory w podłodze. Ma to na celu osiągnięcie większego stopnia blasku kruszywa w posadzce i ma służyć ochronie hydrofobowej posadzki.