Renowacja lastryko na terenie Warszawy

Cena renowacji schodów, posadzki i wylania nowego lastryka

Reperacja posadzek i czyszczenie lastryka na klatkach schodowych

Gruntowne czyszczenie lastryko na klatce schodowej to maszynowe usunięcie starych warstw zabrudzeń poprzez szlifowanie. W większości przypadków powierzchnie poddane renowacji wymagają wykonania profilacji, wymiany spoin, odbudowy okładziny w miejscach wypełnionych materiałem innym niż lastryko.

Zabrudzenia usuwane są diamentowymi padami ściernymi. Praca ściernic odbywa się na sucho lub na mokro w zależności od czyszczonego materiału i możliwości logistycznych.

Czyszczenie lastryka diamentowymi padami ściernymi usuwa jedynie nieznaczne warstwy zanieczyszczonej posadzki. Jeśli uszkodzenia są duże, potrzebna jest głębsza ingerencja w strukturę lastriko przy pomocy metalowych tarcz diamentowych.

W czasie czyszczenia lastryko "na mokro", powierzchnię szlifowaną należy dla bezpieczeństwa wydzielić z użytkowania!

Doświadczenie zawodowe i zaplecze techniczne, z którego korzystam, pozwala na zmniejszenie finalnego kosztu wykonania prac renowacyjnych.

Jak i czym wyczyścić lastriko? Etapy naprawy

czyszczenie lastryko- po czyszczeniu i naprawie
  • profilowanie- usuwa stare warstwy podłoża (szlif zgrubny)
  • usuniecie rys szlifierskich
  • naprawa lastryka: klejenie pęknięć i wypełnianie ubytków kruszywa
  • wzmocnienie odporności na uszkodzenia mechaniczne i szlamowanie posadzki
  • ścieranie, nabłyszczanie (honowanie rys) i polerowanie podłoża
  • impregnacja zabezpieczająca przed wnikaniem brudu w głąb posadzki z lastryka
  • czyszczenie codzienne/ tygodniowe przeprowadzaj środkiem odtwarzającym zabezpieczenie hydrofobowe

Ile kosztuje szlifowanie posadzki z lastryka na klatkach schodowych

Koszt waha się w przedziale od 60 do 250 złotych netto za metr okładziny lastrykowej.
Przy zleceniach drobnych renowacji np. odnowienie parapetów, krótkich biegów schodowych, innych lekkich prac lastrykarskich, cenę można skalkulować na podstawie czasu pracy.
Za jedną godzinę szlifowania i polerowania "normalnego" parapetu z lastryko klient zapłaci od 120 do 180 złotych, w zależności od stanu lastryka.

Schemat budowania ceny za usługi oparty jest o wielkość naprawianej powierzchni, zapotrzebowanie i zużycie narzędzi diamentowych oraz trudność wykonania pracy.

Jeśli podłodze na Twojej klatce schodowej potrzebne jest: czyszczenie lastryko, fragmentaryczne wylanie posadzki, konserwacja lub renowacja stopni to wyceń wstępnie usługę przy pomocy poniższej kalkulacji i skontaktuj się ze mną.

Obliczenia przeprowadź osobno dla każdej z planowanych prac: szlif podłogi, renowacja stopnic, wylanie fragmentów lastriko i naprawy lokalne na schodach (flekowanie)


Cena usługi netto:

Wynik jest kwotą przybliżoną.
Kalkulując koszt, proszę pamiętać o podatku inflacyjnym. Konkretną cenę ustala specjalista lastrykarz/ szlifierz po oględzinach i obmiarach.

Efekt czyszczenia - płytki lastriko przed i po szlifowaniu

renowacja lastryko- przed i po szlifowaniu

Należy jednak wiedzieć, że w przypadkach skrajnego zużycia okładzin, cena renowacji i szlifowania lastriko może przekroczyć koszt wylania nowej warstwy lastryka.

Usługi rozliczane są za metr kw. na powierzchniach płaskich oraz za metr bieżący na stopniach, policzkach, cokołach i parapetach. By usunąć większe skazy bądź ubytki w zniszczonej warstwie lastryko należy się liczyć z osobną wyceną dla każdej naprawy lokalnej.

Czyszczenie lastryko. Jak drogie jest odnowienie posadzki na klatce schodowej?


Cennik renowacji lastryka

Wylanie posadzki lastryko. Okładzina wykonana z szarego cementu portlandzkiego i kruszywa krajowego, niebarwiona w masie  cena 850 pln/m2
Remont posadzki z lastryka na klatce schodowej. Szlifowanie zgrubne profilujące podłoże, usuwanie rys szlifierskich i polerowanie.  cena od 180 do 200 pln/m2 lub mb
Usuwanie klejów po płytkach ceramicznych, wykładzinach dywanowych bądź PCV. Prace prowadzone do uzyskania powierzchni wypolerowanej.  cena 220 pln/m2
Frezowanie lub groszkowanie powierzchni ze zmianą kształtu posadzki, szlifowanie prowadzone do uzyskania powierzchni wypolerowanej  cena 250 pln/m2
Naprawy lokalne okładziny lastrykowej i częściowa odbudowa stopni schodów (zniszczenia nieprzekraczające 40% powierzchni stopnicy)  cena 180-400 pln/szt.
Nabłyszczanie i polerowanie podłóg i ścian z kafli marmurowych z fugowaniem  cena 225 pln/m2
Usługa polerowania podłóg granitowych  cena 270 pln/m2
Aplikacja impregnatu odpornego na działanie wody i olejów, z myciem i polerowaniem  cena 85 pln/m2

Ceny są uśrednione i odnoszą się do niepodzielnej powierzchni o wymiarze co najmniej 100 metrów kwadratowych. Ceny netto, bez podatku VAT.

Przedstawiona oferta cenowa za naprawę lastryka ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.


Opis technologii wykonania renowacyjnego szlifowania schodów z lastryka i odnowienia posadzek terrazzo

Renowacyjne szlifowanie schodów i podestów jest wykonywana diamentową metodą ścierną na sucho. Proces obróbki stopni schodowych zawiera się w przedziale gradacji od 30 do 800. Wykonany jest w pierwszych czterech gradacjach (30; 50; 100; 200) szlifierką o średnicy 180 mm dla uzyskania jak najwłaściwszych płaszczyzn stopnic.

Po gradacji 200 wykonywane są lokalne naprawy (uzupełnianie wyłupań na natarciach stopni oraz braków na poziomych i pionowych płaszczyznach schodów).

Szlamowanie powierzchni schodów wykonuję po zgrubnym ścięciu napraw, grouting jest sporządzony z zabarwionego cementu z dodatkiem polimeru firmy Sika. Aplikacja szlamu cementowego ma na celu likwidację dziurek (pin holes), które zwykle powstają po otwarciu wierzchnich warstw betonu.
Szlam usuwany jest gradacją 200, w tym etapie prace prowadzone są padami szlifierskimi o średnicy 100 mm.

Narożniki zostaną oszlifowane narzędziami oscylacyjnymi gradacjami zgodnymi z używanymi do szlifowania płaszczyzn.

Jeśli zachodzi potrzeba (materiał obrabiany okaże się zbyt słaby/ miękki) po gradacji 400, płaszczyzny poziome schodów są nasączone lito-krzemianami i wyszlifowane ostatnią (ew. przedostatnią i ostatnią) gradacją padów diamentowych.

Jako powłoka zabezpieczająca przed degradacją wodną, na schody nanoszona jest warstwa dyspersji polimeru akrylowego firmy Sika i wypolerowana padami z włosia naturalnego.

Posadzki na podestach wyszlifowane są szybkoobrotową szlifierką płaszczyznową w gradacjach 30; 60; 120.

Rysy po szlifowaniu zgrubnym usuwane są szlifierką planetarną o szerokości roboczej 500 lub 800 mm dla uzyskania odpowiednio ładnych płaszczyzn, w gradacjach 30/50; 50/100; 100/120 diamentami „metalowymi” oraz w gradacjach 100; 200; 400; 800 padami diamentowymi.

Obróbka brzegowa wykonana będzie szlifierkami 125 mm „z ręki”.
Szlamowanie, naprawy lokalne oraz ewentualne wzmacnianie podłoża zostaną wykonane w tych samych etapach jak na powierzchni schodów.

Do polerowania podestów użyta zostanie maszyna UHS 1400 obr/min. O powierzchni roboczej 350 lub 500 mm.